Kurum Politikası

Kalite Politikamız

KEBABSAN Kebap Makineleri olarak temel politikamız; kebap üretimi yapan restoran ve yemek fabrikalarında kullanılan otomatik kebap şişleme makinesi ve kebap şişleme makinesi veya otomatik adana kebap takma makinesi ve adana kebap takma makinesi sistem ve çözümlerinde uluslararası ürün standartlarına uygun, yüksek teknolojiye dayalı, bilgiye ve araştırma geliştirme çalışmalarına önem vererek faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

   Bu amaç için;

 • Teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri sürekli takip ederek ilerlemektir.
 • Müşteri memnuniyetini sağlamayı ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı hedef edinir.
 • Ürünlerini ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirir.

İş Güvenlik Politikamız

KEBABSAN Kebap Makineleri olarak temel politikamız; kebap üretimi yapan restoran ve yemek fabrikalarında kullanılan otomatik kebap makinesi ve kebap saplama makinesi veya otomatik adana kebap makinesi ve adana kebap saplama makinesi yönetim sistemlerinin tüm süreçlerinde;

“Sağlıklı bireyin aile, iş yeri, toplum ve ülke için öneminin bilinciyle; çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterimiz ve ilgili diğer taraflar için sağlıklı ve güvenli
bir çalışma ortamını sağlamaktır.’’

Bu politikayı gerçekleştirmek için taahhütlerimiz;

 • İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek,
 • Politikamızı çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve diğer üçüncü taraf kişi ve kurumlara duyurmak,
 • Belirlenen hedeflerin periyodik olarak gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmektir.

Çevre Politikamız

KEBABSAN Kebap Makineleri olarak temel politikamız; kebap üretimi yapan restoran ve yemek fabrikalarında kullanılan otomatik şiş kebap makinesi ve şiş kebap saplama makinesi veya otomatik adana kebap yapma makinesi ve adana kebap yapma makinesi yönetim sistemlerinin tüm süreçlerinde;

“Çevreye karşı olumsuz etkilerimizi azaltmak amacıyla çevre duyarlılığı ve bilinci gelişmiş bir kurum olmaktır.’’

Bu politikayı gerçekleştirmek için taahhütlerimiz;

 • Atık oluşumunu kaynağında azaltarak çevre kirliliğini önlemek,
 • Çevre ile ilgili yasal mevzuata uymak,
 • Atıklarımızı geri kazanmak, kazanımı mümkün olmayan atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek,
 • Doğal kaynak kullanımını mümkün olduğu kadar en aza indirmek,
 • Politikamızı çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve diğer üçüncü taraf kişi ve kurumlara duyurmak,

Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek ve iyileştirmektir.