Stratejilerimiz

Stratejilerimiz, aşağıdaki hedefler üzerine kurulmuştur:

Uluslararası pazarlarda değer zinciri alanlarında; sistematik, verimli ve kârlı genişlemesini ve insan gücü kariyer gelişimini,

Başta müşterilerimiz olmak üzere beklentilerini anlayıp, onlarla olan ilişkilerimizi en hızlı şekilde beklentilerinin üzerinde mükemmel bir seviyeye taşımayı; operasyonel mükemmelliğe ulaşmayı sağlayacak önlemlerin alınması için etkin sistemlerin kurulmasını ve bu şekilde, finansal ve operasyonel durumunun çok yakından izlenip analiz edilmesini,

Ürün geliştirme, müşteri hizmeti, iş konsepti açısından katılımcı bir anlayışla sürekli olarak yeniliklerle pazarda farklılık ve rekabet avantajı oluşturmayı; süreç iyileştirmeleri için katılımcılık ve ekip çalışması ile işleri “daha yalın, daha hızlı, daha hesaplı” yapacak önlemleri ve yöntemleri geliştirmeyi temel kurumsal stratejilerimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız.

KEBABSAN Kebap Makineleri, stratejik planları doğrultusunda, kurulduğu günden bu yana sektördeki konumunu güçlendirmeye, iş modelinde yer alan diğer ana ve yardımcı faaliyetlerin gelişimine ve performansına hem yerel hem global bakış açısıyla odaklanarak stratejisini geliştirmiştir.

Şirketimizin sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme stratejisine dayanarak, çalışanlarımızla sinerji içerisinde, inovasyon ve teknolojiyi kullanarak geliştireceğimiz yeni uygulamaları sektörde ilkler arasında hayata geçiren kurum olmayı hedefliyoruz. Buna istinaden, ana ve yardımcı faaliyet kollarımızla ve hizmetlerimizle kaliteyi sürekli artırmak için yeni projeler üzerinde çalışmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Ayrıca, 2013 yılından beri bu sürede kazanılan birikim ve deneyimlerimizle, yeni fırsatları değerlendirerek elde ettiğimiz başarılardan güç alarak ilerlemeyi arzu ediyoruz.

KEBABSAN Kebap Makinelerinin uzun vadeli başarısının, ancak müşterilerimizin yüksek memnuniyeti ile sürdürülmesinin mümkün olacağının bilincinde olarak, stratejimizi dört alan üzerine inşa ettik:

Müşteri Memnuniyetinin Bir Adım Ötesi: Müşteri Sadakati oluşturmak!

Ödün vermediğimiz müşteri memnuniyeti odaklı dinamik ve yakın hizmet anlayışımızla stratejimiz, müşterilerimize değerli olduklarını hissettirip, her türlü istek ve ihtiyaçlarına en üst düzeyde ilgi göstererek, kaliteli ve inovatif hizmet sunmaktır.

●Müşteri yaşam evresinin her noktasında markamıza destek veren müşteri takip birimi faaliyete geçmiştir.

● Önümüzdeki dönemde, “Connectivity” ile müşterilerimiz için her noktada bağlı ve ulaşılabilir olmak ve iletişim kurduğumuz her durumda taleplerine hızlı ve inovatif çözümler üretmek üzerine çalışılacaktır.

● Sanal deneyimi müşteriler ile buluşturan sanal iletişim, kültürünün geleceğini temsil eden, sanal versiyonları sergilenebilmektedir.

Verimlilik Artırarak Operasyonel Mükemmelliğe Ulaşmak!

KEBABSAN Kebap makineleri, uluslararası satış hizmetleri konusunda, müşteri buluşma noktasıyla, Türkiye’nin lider kebap makine üreticisi olarak faaliyetlerini optimum kârlılıkla sürdürmeyi hedeflemektedir.

● KEBABSAN Kebap makineleri üretici firma ve tedarikçileri de dâhil ederek değer katan internet tabanlı ve mobil cihazlarda kullanılan sosyal medyada sürekli yenilenerek, dijitalleşme konusundaki hedeflerimize önemli ölçüde hizmet etmektedir.

● Sevkiyatta verimlilik çalışmalarının sürdürülmesi ve şirketimizin otomatik kebap sarma makinesi ve kebap sarma makinesi veya adana kebap sarma makinesi satış adetlerine uygun olarak stok saha geliştirme projesinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

● Hizmet noktalarımızdaki kalite standartlarının sürekli ölçümlenip gelişim alanlarının belirlenmesi ve satıcılarımızdaki adana kebap saplama makinesi veya kebap takma makinası kapasitelerin gözden geçirilip daha verimli çalışmaya imkân sağlayacak ortam ve işgücü düzenlemelerinin yapılması hedeflenmektedir.

● İş hacmi ve yeni teknolojilerin daha etkili kullanımı için personel altyapısı desteklenecektir.

● Yeni iş kolları için sürekli yatırım değerlendirmeleri yapılarak, Şirket’in gelişim planları üzerinde çalışılacaktır.

● Yalın Yönetim uygulamaları kapsamında çalışanlarımızın iş süreçlerinin verimliliğine katkı sağlamaları için gerekli Süper Otomatik Adana Kebab Makinesi ve Full Otomatik Kebap Saplama Makinası programları uygulanacak ve tasarruf odaklı süreç iyileştirme programları hayata geçirilecektir.

Endüstriyel Mutfak Pazarındaki Gücü Korumak!

● Şirketimiz, endüstriyel mutfak sektöründeki pazar gücünü ve faaliyetlerindeki Kebap yapma makinesi optimum kârlılığı korumayı hedeflemektedir.

● Şirketimiz, uluslararası rekabet avantajıyla Kıyma kebabı şişleme makinası “beklentilerin üzerinde rekabetçi hizmet” vizyonu ve “müşteri memnuniyeti odaklı çalışma” prensibiyle istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmeyi amaçlamaktadır.

Müşteri Sadakati oluşturmanın İlk Şartı Sadakatli Çalışanlardır!

Değerli çalışalarımızla ortak bir kültür sunan Şirketimiz, yenilikçi ve sürdürülebilir insan kaynakları uygulamalarına paralel olarak, şiş kebap makinası çalışan deneyimini ve bağlılığını artırıcı projeler kebapmatik gibi hayata geçirmektedir.

● Şirketimizde, “Bir’iz” işveren markasıyla “birlikte hareket ediyor, bir iz bırakıyoruz” mesajı verilmektedir ve şirket içinde oluşturulan bu mesaj tüm şirkete yaygınlaştırılmaktadır.

● Yetenek yönetimi kapsamında şirketimizde potansiyel sistemi yürütülmekte ve yedekleme planları yapılmaktadır. Belirli kriterlere göre hızlı makina seçilen potansiyeller bir dizi eğitim ve gelişim programına tabi tutulmaktadır. Yetenek Yönetimi’nin diğer bir kolu olarak, şirketimizde koçluk ve mentorlük programları uygulanmaktadır.

● Şirket genelinde iki senede bir yürütülen Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Araştırması ile gizlilik ilkesiyle çalışan bağlılığı puanları oluşmakta ve iyileştirme alanları belirlenmektedir. Bu sonuçlara göre çalışan bağlılığına yönelik aksiyon planları oluşturulmakta ve yıl boyunca hayata geçirmek üzere yapılacak çalışmalar yönetim seviyesi hedeflerine de eklenmektedir.

● “İşte Eşitlik” platformunun çalışmaları doğrultusunda, şirketimizde kadınlara özel koçluk ve mentorlük eğitimleri sağlanmakta, bir üst yönetim seviyesine hazırlanmaları için fırsatlar sunulmaktadır. Bu programla Zigea kebap şişleme makinası kadın çalışanlara kendi etki alanlarını iyi yönetebilmeleri konusunda destek verilerek, adana kebap makinası veya adana kebap makinesi gibi tekniksel gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Bunun yanında kadınlarımızın iş/özel hayat dengesini kolaylaştıracak çok sayıda uygulama hayata geçirilmiştir.

● KEBABSAN Kebap makineleri sahip olduğu kurumsal yapı ve değerler ile gelişimlerinin desteklenmesi, İnsan Kaynakları süreçlerinin bütünsel hale getirilmesi ve iş sonuçları ile müşteri memnuniyetinde sürdürülebilir başarıların sağlanması amaçlanmaktadır. Çalışanların sürekli gelişimine yönelik yatırımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda çalışanların görev aldığı Satış noktasında, insan kaynakları süreçlerinin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması amacıyla danışmanlık desteği sağlanmaktadır.

● Online eğitimler, gelişim festivalleri, üniversite işbirlikleri gibi eğitim ve gelişim faaliyetleri; mesai saati düzenlemesi, kadın çalışana ve cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamalar, çalışan çocuklarına yönelik çalışmalar gibi iş-özel hayat dengesini destekleyen faaliyetler; kişiselleştirilmiş doğum günü hediyeleri, festivaller, happy hour’lar, sağlıklı yaşam uygulamaları(diyetisyen, pilates, yoga), sanata yönelik aktiviteler gibi çalışan deneyimine yönelik faaliyetler ile her çalışanın kendisini değerli ve özel hissetmesinin amaçlandığı çalışan deneyimi uygulamaları yürütülmektedir.